Chủ đề

lãnh đạo cốt lõi

Đại hội 19: ông Tập Cận Bình đang mạnh hơn sau kỳ lưỡng hội

26/03/2017 | Quốc tế

Đại hội 19: ông Tập Cận Bình đang mạnh hơn sau kỳ lưỡng hội

Trung Quốc có thể sẽ sửa đổi Hiến pháp, bãi bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ của chức danh Chủ tịch nước, mở đường cho ông Bình tiếp tục nắm quyền sau Đại hội 20. The Straits Times ngày 25/3 có bài nhận định, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang trở nên mạnh mẽ hơn sau kỳ họp lưỡng hội (Chính hiệp trung...

Báo Trung Quốc so sánh ông Tập Cận Bình với Mao Trạch Đông

23/10/2016 | Quốc tế

Báo Trung Quốc so sánh ông Tập Cận Bình với Mao Trạch Đông

Trung Quốc cần một nhà lãnh đạo như Mao Trạch Đông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn toàn phù hợp với tư tưởng này, kênh truyền thông có mối liên...