Chủ đề

lăng chủ tịch

Ý nguyện toàn dân muốn giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người

03/04/2019 | Thời sự

Ý nguyện toàn dân muốn giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người

Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người”. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) thông báo tới báo chí tại cuộc...
Chủ đề liên quan: ,

Tạm ngừng tổ chức viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

30/08/2016 | Xã hội

Tạm ngừng tổ chức viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ ngày 5-9 đến 5-12-2016 sẽ tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định...