Chủ đề

lái xuồng thiện nghệ

Những tay xuồng thiện nghệ giữa Biển Đông

30/06/2014 | An Ninh Quốc Phòng

Những tay xuồng thiện nghệ giữa Biển Đông

Họ là những người lính từng lái xuồng khắp Trường Sa, những ngày này lại ngang dọc Hoàng Sa chồm lên cắt từng cơn sóng dữ để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Thuyền mẹ” nhiều phen còn chao đảo giữa bão giông, thì những chú xuồng con” này nguy hiểm càng chất chồng. Nhiều phen trong đêm tối lạc” mất...