Chủ đề

Lại Văn Đạo

Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức Tổng Giám đốc SCIC

04/01/2016 | Chỉ đạo – Điều hành

Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức Tổng Giám đốc SCIC

Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đối với ông Lại Văn Đạo sinh ngày 10/4/1956 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ông Lại Văn Đạo (Theo Chính Phủ)