Chủ đề

kỳ thi “2 trong 1”

Không thể bỏ kỳ thi “2 trong 1” lúc này

11/08/2018 | Giáo dục

Không thể bỏ kỳ thi “2 trong 1” lúc này

Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng đánh giá hiện nay, kỳ thi 2 trong 1 là tối ưu, quan trọng vẫn là quy trình thực hiện nó như thế nào mà thôi. Quy trình tốt nhưng yếu tố then chốt vẫn là con người Từ năm 2015 đến nay, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia được tổ chức với 2 mục tiêu: xét tốt nghiệp...