Chủ đề

kiểm soát tài sản quan chức

Việt Nam có công thức soi tham nhũng riêng

09/12/2015 | Chính trị

Việt Nam có công thức soi tham nhũng riêng

Nói về công tác phòng chống tham nhũng, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, VN có công thức riêng của mình và được quốc tế đánh giá cao.  Trao đổi với báo chí nhân ngày quốc tế phòng chống tham nhũng (9/12), Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định: Công tác phòng chống tham nhũng của...