Chủ đề

kiểm định chất lượng giáo dục

Những thay đổi lớn tại các trường Đại học sau kiểm định chất lượng giáo dục

28/05/2018 | Giáo dục

Những thay đổi lớn tại các trường Đại học sau kiểm định chất lượng giáo dục

Sau kiểm định chất lượng giáo dục đã mang lại những thay đổi tích cực trong công tác quản trị nhà trường, chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo… Ngày 27/5, tại Bình Định, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam) đã tổ chức hội...