Chủ đề

Khủng bố tòa tháp đôi

Đảm bảo an ninh tuyệt đối Vesak 2019 tại Việt Nam

09/05/2019 | Văn hóa

Đảm bảo an ninh tuyệt đối Vesak 2019 tại Việt Nam

1.650 đại biểu quốc tế từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (LHQ) 2019 tại Việt Nam. Và cho đến thời điểm hiện tại, mọi công tác liên quan đến tổ chức, công tác đảm bảo an ninh đều đã hoàn tất. Đại biểu quốc tế bắt đầu đến Việt Nam dự Đại lễ Vesak. Chùa...