Chủ đề

Khu đô thị mới Nam Thành phố

TPHCM nhận thiếu sót khi điều chỉnh quy hoạch chưa xin phép Thủ tướng

03/09/2018 | Chính trị

TPHCM nhận thiếu sót khi điều chỉnh quy hoạch chưa xin phép Thủ tướng

UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra về đất đai tại thành phố. Về việc điều chỉnh quy hoạch 8 khu chức năng tại Khu đô thị mới Nam thành phố, UBND TPHCM nhận thiếu sót khi chưa xin ý kiến của Thủ tướng mà đã ban hành Quyết định 5080 năm 1999, trong đó có điều...