Chủ đề

Không Cảnh KJ-2000

Lộ thời điểm trang bị J-20 khi “chưa có động cơ”

05/08/2015 | An Ninh Quốc Phòng

Lộ thời điểm trang bị J-20 khi “chưa có động cơ”

Tạp chí Kanwa dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, tiêm kích tàng hình J-20 có thể hoàn thành phát triển vào năm 2017 và trang bị sau đó. Nguồn tin cho biết, sẽ mất khoảng 2 năm để Tập đoàn Công nghiệp máy bay Chengdu hoàn thiện phát triển của mẫu chiến đấu cơ tàng hình J-20. Rất nhiều bài thử nghiệm...

Không Cảnh KJ-2000, đài radar bay của không quân Trung Quốc

27/11/2014 | An Ninh Quốc Phòng

Không Cảnh KJ-2000, đài radar bay của không quân Trung Quốc

Không quân Trung Quốc (TQ) sử dụng Không Cảnh KJ-2000, chiếc máy bay cảnh báo sớm-kiểm soát  để kiểm soát Vùng Nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông...