Chủ đề

khoanh nợ

Ông Đặng Thành Tâm: “Nếu ngân hàng đòi nợ hết thì chúng tôi đã phá sản”

04/12/2014 | Kinh tế

Ông Đặng Thành Tâm: “Nếu ngân hàng đòi nợ hết thì chúng tôi đã phá sản”

Chia sẻ về vấn đề nợ xấu, “đại gia” Đặng Thành Tâm đã thừa nhận như vậy, đồng thời cho biết thêm, doanh nghiệp của ông chưa thật sự vượt qua khó khăn mà chỉ bước đầu hồi phục. Ông Đặng Thành Tâm: "Nếu nói doanh nghiệp của tôi đã thực sự vượt qua khó khăn là nói phét". “Nếu...

“Toàn đại gia đi xe Phantom thì giải cứu cái gì?”

28/02/2014 | Chính trị

“Toàn đại gia đi xe Phantom thì giải cứu cái gì?”

Tôi thấy hiện nay có không ít doanh nghiệp bất động sản được hỗ trợ thì lại không muốn cứu vì chờ Chính phủ, ngân hàng cho giãn nợ, khoanh nợ. Doanh nghiệp...