Chủ đề

Khiếu kiện tập thể

Khánh Hòa cần tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại kéo dài

24/09/2014 | Chỉ đạo – Điều hành

Khánh Hòa cần tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại kéo dài

Tại Thông báo 381/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Ảnh minh họa. Trong quá trình xem xét, giải quyết cần kiểm tra, làm rõ nội dung vụ việc, xem xét, cân nhắc đầy đủ các...

Đến bao giờ nhiệt độ khiếu nại, tố cáo sẽ giảm?

03/07/2013 | Xã hội

Đến bao giờ nhiệt độ khiếu nại, tố cáo sẽ giảm?

Vấn đề nóng gần đây đang diễn ra một cách thường xuyên và liên tục, số lượng khiếu nại đất đai, tố cáo và khiếu kiện đang có xu hướng tăng nhanh trong...