Chủ đề

khát vọng hòa bình

Hòa bình quý lắm, xin hãy trân trọng!

03/09/2019 | Chính trị

Hòa bình quý lắm, xin hãy trân trọng!

Nhiều người nghe tin Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu vào vùng biển của Việt Nam thì đều rất căm phẫn và muốn đánh lại gã phương Bắc thâm hiểm này… lành làm gáo, vỡ làm môi”. Hay như một số nhà tri thức, nghệ sĩ hô hào rằng chúng ta có lòng yêu nước nồng nàn, có sự ủng hộ của quốc tế, vậy sợ gì...

Khát vọng hòa bình

02/04/2018 | Chính trị

Khát vọng hòa bình

Sau gần 10 năm kết thúc nhiệm kì là Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (năm 2008 – 2009), Việt Nam tiếp tục ứng cử lần hai vào vị...