Chủ đề

Khám phá hệ thống phòng không

Sĩ quan Phòng không – Không quân Việt Nam được đào tạo thế nào?

25/07/2015 | An Ninh Quốc Phòng

Sĩ quan Phòng không – Không quân Việt Nam được đào tạo thế nào?

Các sĩ quan Phòng không – Không quân Việt Nam tương lai học trên hệ thống giảng đường hiện đại với mô hình học cụ sinh động. Hiện nay, đào tạo học viên sĩ quan ở Học viện Phòng không – Không quân (PK-KQ) có nhiều đổi mới. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên...

Khám phá hệ thống phòng không tầm trung cực mạnh Akash của Ấn Độ

22/02/2014 | Quốc tế

Khám phá hệ thống phòng không tầm trung cực mạnh Akash của Ấn Độ

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, hôm 21-02, Ấn Độ đã tổ chức thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không tầm trung “Akash”, do nước...