Chủ đề

Kêu gọi bểu tình

Sự thật ít biết về nhóm “Tuổi trẻ yêu nước”

24/05/2013 | Chính trị

Sự thật ít biết về nhóm “Tuổi trẻ yêu nước”

Ðầu năm 2011, một số diễn đàn trên internet đưa tin và làm rùm beng về sự ra đời của cái gọi là “nhóm tuổi trẻ yêu nước“. Một số thành viên của “nhóm” này như Võ Minh Trí, Trần Vũ Anh Bình, Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên đã bị tòa án xét xử với tội danh “Tuyên truyền chống...