Chủ đề

John Raymond

Mỹ thành lập Bộ tư lệnh không gian

30/08/2019 | Quốc tế

Mỹ thành lập Bộ tư lệnh không gian

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) giới thiệu chỉ huy chiến tranh không gian mới, Tướng Không quân John Raymond – Ảnh: REUTERS “Đây là một ngày mang tính bước ngoặt, một ngày xác nhận tính trung tâm của không gian đối với an ninh và quốc phòng của Mỹ”. “SpaceCom sẽ đảm bảo cho sự thống trị của...