Chủ đề

Huỳnh Quang Hải

Kỷ luật hàng loạt cán bộ vi phạm đạo đức, lối sống: ‘Nêu gương phải thấm vào máu của mỗi cán bộ, đảng viên’

04/06/2019 | Uncategorized

Kỷ luật hàng loạt cán bộ vi phạm đạo đức, lối sống: ‘Nêu gương phải thấm vào máu của mỗi cán bộ, đảng viên’

Ông Nguyễn Túc cho rằng việc nêu gương phải thấm vào máu của mỗi cán bộ, đảng viên chứ không phải chỉ được thực hiện thông qua Nghị quyết. Tại kỳ họp lần thứ 36 vừa kết thúc cách đây ít ngày, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TW) xem xét, thi hành kỷ luật ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự Đảng,...

Kỷ luật Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

03/06/2019 | Chính trị

Kỷ luật Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

UBKT trung ương cho biết đã thi hành kỷ luật ông Huỳnh Quang Hải, ủy viên Ban cán sự đảng, thứ trưởng Bộ Tài chính, với hình thức cảnh cáo.  Xem xét, thi hành...