Chủ đề

Hội thảo Triển vọng

Nông nghiệp Việt Nam phải làm gì để tăng trưởng và cân bằng thị trường

25/05/2017 | Kinh tế

Nông nghiệp Việt Nam phải làm gì để tăng trưởng và cân bằng thị trường

Năm 2017, ngành nông nghiệp Việt Nam tiếp tục đứng trước những khó khăn thách thức được dự báo chưa giảm hơn so với năm 2016. Nông nghiệp Việt Nam phải làm gì để giải bài toán tăng trưởng và cân bằng thị trường xuất khẩu-nội địa? Đây là một trong những nội dung trọng tâm được đưa ra tại Hội thảo...