Chủ đề

Hội Nghị TW 8

Ngày thứ tư Hội nghị TW 8: Thảo luận quy định trách nhiệm nêu gương

05/10/2018 | Thời sự

Ngày thứ tư Hội nghị TW 8: Thảo luận quy định trách nhiệm nêu gương

Ngày 5/10, ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị,...

Ngày làm việc thứ chín Hội nghị Ban Chấp hành TW

08/10/2013 | Thời sự

Ngày làm việc thứ chín Hội nghị Ban Chấp hành TW

Theo chương trình làm việc của Hội nghị, sáng 8/10, ngày làm việc thứ chín Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu Hội nghị làm việc...

Ngày làm việc thứ sáu của Hội nghị TW 8

05/10/2013 | Thời sự

Ngày làm việc thứ sáu của Hội nghị TW 8

Sáng 5/10, các đại biểu Hội nghị thảo luận tại tổ về Quy chế bầu cử trong Đảng; việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng. Ngày làm...

Ngày làm việc thứ 5 của Hội Nghị TW 8 khóa XI

04/10/2013 | Thời sự

Ngày làm việc thứ 5 của Hội Nghị TW 8 khóa XI

Sáng nay (4/10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp toàn thể tại Hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội năm 2013; đánh giá tình hình thực hiện Nghị...