Chủ đề

Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

30/11/2017 | Chính trị

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, ngày 30/11, Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã hoàn thành chương trình đề ra.  Toàn cảnh Hội nghị.  Gần 134.000 đại biểu đã tham dự tại gần 900 điểm cầu, trong đó Thành phố Hồ Chí...

Trung ương Đảng yêu cầu giảm 5.800 đơn vị sự nghiệp công lập

28/10/2017 | Chính trị

Trung ương Đảng yêu cầu giảm 5.800 đơn vị sự nghiệp công lập

Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015.  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị...

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Công tác tổ chức và công tác cán bộ như hình với bóng

12/10/2017 | Chính trị

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Công tác tổ chức và công tác cán bộ như hình với bóng

Trong các nội dung mà Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đang bàn, có lẽ có hai nội dung được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quan tâm nhất. Đó là vấn đề tiếp tục...

“Các cấp cơ sở sẽ chuyển mình theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6“

11/10/2017 | Chính trị

“Các cấp cơ sở sẽ chuyển mình theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6“

“Tôi cho rằng Đảng ta đã nhìn thẳng vào vấn đề, chắc chắn sau hội nghị Trung ương 6 thì cấp cơ sở từ tỉnh trở xuống sẽ chuyển mình theo tinh thần...

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6  ​

11/10/2017 | Chính trị

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 ​

Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Sáng 11/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp...

Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6

11/10/2017 | Chính trị

Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 6 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và Tổng Bí thư Nguyễn...

“Phong “hàm vụ trưởng”, “hàm vụ phó” nhiều khi chỉ là chiều lòng nhau”

06/10/2017 | Chính trị

“Phong “hàm vụ trưởng”, “hàm vụ phó” nhiều khi chỉ là chiều lòng nhau”

Ông Vũ Mão nói như vậy khi dẫn chứng về sự tuỳ tiện” trong quản lý, điều hành dẫn đến bộ máy cồng kềnh, biên chế phình to. Hội nghị Trung ương 6 khóa...

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung Ương 6

04/10/2017 | Chính trị

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung Ương 6

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị TƯ 6. Hội nghị...

Trung ương bàn giải pháp tiếp tục đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị

04/10/2017 | Chính trị

Trung ương bàn giải pháp tiếp tục đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị

Đề cập đến nội dung “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu...

Hội nghị Trung ương 6 bàn nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản và cấp bách

04/10/2017 | Thời sự

Hội nghị Trung ương 6 bàn nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản và cấp bách

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan...

Trung ương thảo luận tình hình kinh tế-xã hội

04/10/2017 | Chính trị

Trung ương thảo luận tình hình kinh tế-xã hội

Tình hình kinh tế-xã hội và tài chính-ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán tài chính-ngân sách năm 2018 là nội dung lớn được...