Chủ đề

Hội nghị Ngoại giao

Công tác kiều bào đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội

14/08/2018 | Chính trị

Công tác kiều bào đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội

Trong những năm qua, nhờ chính sách cởi mở của Đảng và Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được những bước đột phá và có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.  Bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30, các...

“Xây dựng tâm thế mới của Việt Nam trong hoạt động đối ngoại”

13/08/2018 | Thời sự

“Xây dựng tâm thế mới của Việt Nam trong hoạt động đối ngoại”

Sáng 13/8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 30 tại Hà Nội. Hội...

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 30 tại Hà Nội

13/08/2018 | Chính trị

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 30 tại Hà Nội

Sáng 13/8, Hội nghị Ngoại giao 30 khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kiến sẽ tham dự và trực tiếp chỉ đạo Hội nghị. Sáng 13/8, Hội nghị...

Việt Nam thúc đẩy hợp tác, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững

23/08/2016 | Thời sự

Việt Nam thúc đẩy hợp tác, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 với chủ đề Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế – Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội...

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28

20/12/2013 | Thời sự

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28

Tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội chiều 20/12, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 với chủ đề “Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”...

“Đẩy mạnh công tác tham mưu chiến lược về đối ngoại”

19/12/2013 | Thời sự

“Đẩy mạnh công tác tham mưu chiến lược về đối ngoại”

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về đối ngoại cho Đảng, Nhà nước. Chủ...

Phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28

16/12/2013 | Thời sự

Phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28

Sáng 16/12, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 với chủ đề Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Ủy viên Trung...