Chủ đề

Hồi giá

Những con số biết nói về nhân quyền ở Việt Nam

30/01/2014 | Chính trị

Những con số biết nói về nhân quyền ở Việt Nam

Năm 2013 đã qua, một năm nóng bỏng vì những tranh đấu về nhân quyền. Tuy nhiên, những vấn đề mà giới “dân chủ” đưa ra chỉ là cách nhìn phiến diện “thấy cây mà không thấy rừng”. Cùng với đó là những thủ đoạn vu cáo, bóp méo, thổi phồng nhằm đánh lừa dư luận. Để có cái nhìn toàn...