Chủ đề

hoàng thái tử

Thái chính thức đề cử Hoàng Thái tử Vajiralongkorn nối ngôi Vua

29/11/2016 | Quốc tế

Thái chính thức đề cử Hoàng Thái tử Vajiralongkorn nối ngôi Vua

Nội các Thái Lan ngày 29/11 đã đệ trình Quốc hội đề cử Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn lên nối ngôi Quốc vương Bhumibol Abdulaydej mới qua đời hồi tháng 10 vừa qua. “Thư ký của Thủ tướng sẽ thông báo với Hội đồng Lập pháp Quốc gia và trông đợi Chủ tịch Quốc hội sẽ phê chuẩn vào ngày mai hoặc...

Cuộc đời nổi loạn và bi thương của Hoàng thái tử triều Nguyễn

17/10/2013 | Văn hóa

Cuộc đời nổi loạn và bi thương của Hoàng thái tử triều Nguyễn

Dù vua Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị từ năm 1945, nhưng cho đến giữa thập niên 1950, mong muốn và tính toán cho việc đưa Bảo Long lên ngôi chấp chính vẫn còn...