Chủ đề

Hoàng Cơ Định

Hồ sơ tổ chức khủng bố Việt Tân

14/05/2016 | Pháp luật

Hồ sơ tổ chức khủng bố Việt Tân

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp diễn ra sự kiện chính trị lớn của đất nước thì các thế lực vốn không thích Việt Nam ổn định, đoàn kết, lại đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá. Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV lần này cũng không ngoại lệ. Những ngày qua, lợi dụng lòng dân đang...