Chủ đề

Hoàng Chí Bảo

GS Hoàng Chí Bảo: Quyền lực không được kiểm soát sẽ mấp mé bờ vực tha hóa

30/10/2017 | Thời sự

GS Hoàng Chí Bảo: Quyền lực không được kiểm soát sẽ mấp mé bờ vực tha hóa

“Tại sao khi Đảng cầm quyền, Đảng bố trí cán bộ, đảng viên của mình vào các cương vị lãnh đạo có chức có quyền thì không ít người đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái, không vượt qua được những cạm bẫy, bị hư hỏng đến thế?”. Từ sau Đại hội XII, Đảng ta xử lý kỷ luật vừa nghiêm minh,...

Cải cách thể chế đòi hỏi bản lĩnh nhà lãnh đạo

09/02/2014 | Chỉ đạo – Điều hành

Cải cách thể chế đòi hỏi bản lĩnh nhà lãnh đạo

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từng nhấn mạnh: “Nhiều năm rồi, quyết tâm...