Chủ đề

hoa quả tàu

Bốn loại quả Trung Quốc đội lốt hàng sạch lừa dân Việt

04/08/2016 | Xã hội

Bốn loại quả Trung Quốc đội lốt hàng sạch lừa dân Việt

Năm 2015, số lượng hoa quả Trung Quốc nhập về là 165.337 tấn. Bốn tháng đầu năm 2016, nhập 5.300 tấn. Lãnh đạo Chi cục kiểm dịch thực vật Lạng Sơn cho biết, mỗi ngày có khoảng trên dưới 200 tấn hoa quả Trung Quốc nhập về Việt Nam. Vậy, trong số hàng trăm ngàn tấn hoa quả Trung Quốc được nhập về qua...