Chủ đề

Hiệp hội nước mắm

Kiến nghị sớm thành lập Hiệp hội nước mắm truyền thống Việt Nam

18/04/2019 | Xã hội

Kiến nghị sớm thành lập Hiệp hội nước mắm truyền thống Việt Nam

Bộ NN&PTNT đang đề nghị Bộ Nội vụ xem xét cho ra đời Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam, xây dựng, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm thủy sản-nước mắm. Bà Hồ Kim Liên, Chủ tịch Hội Nước mắm Phú Quốc, cho biết các nhà thùng sản xuất nước mắm đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên...
Chủ đề liên quan: ,