Chủ đề

Hiến pháp năm 1992

[Infographic] 70 năm Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam

08/11/2016 | Chính trị

[Infographic] 70 năm Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam

Hiến pháp 1946 là một bản hiến pháp dân chủ, tiến bộ không kém bản hiến pháp nào trên thế giới. [Infographic] 70 năm Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam (Theo Vietnam+)

Đồng thuận, sẵn sàng bấm nút thông qua

06/11/2013 | Thời sự

Đồng thuận, sẵn sàng bấm nút thông qua

Ngày làm việc 5-11, Quốc hội đã dành trọn một ngày để thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đã có 42 đại biểu phát biểu tại hội trường,...

Hội nghị Trung ương 7 bế mạc vào sáng nay

11/05/2013 | Thời sự

Hội nghị Trung ương 7 bế mạc vào sáng nay

Sáng nay (11/5), Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng.Diễn ra từ ngày...

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992: “Gửi các tiến sĩ giấy”

03/04/2013 | Bạn đọc

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992: “Gửi các tiến sĩ giấy”

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Là một công dân của đất nước, được cùng...

Tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc lên tiếng về Kiến Nghị Sửa đổi Hiến pháp năm 1992?

23/03/2013 | Thời sự

Tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc lên tiếng về Kiến Nghị Sửa đổi Hiến pháp năm 1992?

Trong chương trình Thời Sự 19h của VTV1 hôm qua, Tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư Pháp một lần nữa khẳng định không ký vào Kiến Nghị Sửa...

Góp ý Hiến pháp 1992: Thể hiện sinh động quyền làm chủ và trách nhiệm công dân

19/03/2013 | Thời sự

Góp ý Hiến pháp 1992: Thể hiện sinh động quyền làm chủ và trách nhiệm công dân

Sau khi kế hoạch lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được triển khai, một số cá nhân hoặc do nghiên cứu chưa  đầy đủ, hoặc thiếu...