Chủ đề

hệ thống an ninh mạng quốc gia

Khẩn cấp xây dựng hệ thống an ninh mạng quốc gia

10/11/2017 | Không gian mạng

Khẩn cấp xây dựng hệ thống an ninh mạng quốc gia

Trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng nhiều, càng nguy hiểm hơn trong bối cảnh bùng nổ internet vạn vật (IoT), Việt Nam cần nhanh chóng xây dựng hệ thống an ninh mạng, an toàn thông tin. Sáng 9-11 tại TP HCM, Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục An ninh mạng (A68) – Bộ Công an, Tập đoàn...