Chủ đề

Giữ yên giấc ngủ của Người

Giữ yên giấc ngủ của Người (Kỳ 3)

09/06/2014 | Chính trị

Giữ yên giấc ngủ của Người (Kỳ 3)

Để giữ cho chân dung Bác được nguyên vẹn, các chuyên gia và tổ y tế đã nâng niu từng sợi tóc, sợi râu, từng tế bào trên khuôn mặt và đôi bàn tay của Bác. Đặc biệt là các chi tiết ở mắt và miệng đòi hỏi phải làm hết sức tỉ mỉ và công phu. >> Giữ yên giấc ngủ của Người (Kỳ 2) >> Giữ...

Giữ yên giấc ngủ của Người (Kỳ 2)

09/06/2014 | Chính trị

Giữ yên giấc ngủ của Người (Kỳ 2)

Quân ủy Trung ương đã chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Công binh lựa chọn một số cán bộ, chiến sĩ tốt về Viện Quân y 108 xây dựng phòng thí nghiệm đặc biệt và đó...

Giữ yên giấc ngủ của Người (Kỳ 1)

09/06/2014 | Chính trị

Giữ yên giấc ngủ của Người (Kỳ 1)

45 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Bác, thể theo nguyện vọng của toàn dân, Đảng và Nhà nước...

Giữ yên giấc ngủ của Người (Kỳ 4)

25/05/2014 | Xã hội

Giữ yên giấc ngủ của Người (Kỳ 4)

Cho tới nay, gần ba mươi năm trôi qua, những cố gắng ban đầu của tổ y tế vẫn được đánh giá cao. Chiến công của họ thật đáng kể nhưng lại diễn ra hết...