Chủ đề

giới thiệu nhân sự

Bố trí Bí thư tỉnh, huyện khóa mới không là người địa phương

04/06/2019 | Chính trị

Bố trí Bí thư tỉnh, huyện khóa mới không là người địa phương

Nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 2025 phải gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương.   Ngày 3/6, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 6/2019 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực...

Bộ Chính trị trình giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước

06/07/2016 | Chính trị

Bộ Chính trị trình giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước

Ngày 6/7, Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII) bước sang ngày làm việc thứ ba. Sáng 6/7, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự thảo Quy định thi hành...
Chủ đề liên quan: ,