Chủ đề

giáo dục tư nhân

Thương mại hóa giáo dục – nhận thức, thực tiễn và cơ chế quản lý

13/08/2019 | Giáo dục

Thương mại hóa giáo dục – nhận thức, thực tiễn và cơ chế quản lý

Sự trỗi dậy của hệ thống giáo dục tư nhân đã thổi luồng gió mới trong giáo dục tác động rất mạnh đến xã hội, giúp con em chúng ta thuận lợi hơn trong học tập. Ngày 13/8, tại Hà Nội, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức tọa đàm: Thương mại hóa giáo dục – nhận thức, thực tiễn và cơ chế...
Chủ đề liên quan:

Giáo dục tư thục không vì lợi nhuận thì vì cái gì?

31/05/2019 | Giáo dục

Giáo dục tư thục không vì lợi nhuận thì vì cái gì?

Giáo dục tư thục vì chính giáo dục, thông qua cung cấp các dịch vụ một cách có trách nhiệm và đẳng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của dân. Giáo...