Chủ đề

giãn nợ

Bầu Đức đề nghị tăng thời gian trả nợ từ 3 – 15 năm

05/09/2016 | Kinh tế

Bầu Đức đề nghị tăng thời gian trả nợ từ 3 – 15 năm

Đó là một trong những nội dung Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đưa ra trong nội dung thảo luận với các chủ nợ nhằm tạo điều kiện doanh nghiệp tái cơ cấu. Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch HĐQT đã có báo cáo gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng...

“Toàn đại gia đi xe Phantom thì giải cứu cái gì?”

28/02/2014 | Chính trị

“Toàn đại gia đi xe Phantom thì giải cứu cái gì?”

Tôi thấy hiện nay có không ít doanh nghiệp bất động sản được hỗ trợ thì lại không muốn cứu vì chờ Chính phủ, ngân hàng cho giãn nợ, khoanh nợ. Doanh nghiệp...

NHNN: Dư nợ tín dụng đến 25/11 tăng 7,54% so với cuối năm 2012

03/12/2013 | Kinh tế

NHNN: Dư nợ tín dụng đến 25/11 tăng 7,54% so với cuối năm 2012

Trong thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ, đến ngày 20/11 tăng trưởng tín dụng khoảng 7,21%, nhưng thực tế đến ngày 25/11 là 7,54% so với cuối năm 2012. Ảnh...

Sử dụng vốn sai mục đích sẽ không được cơ cấu lại thời gian trả nợ

23/09/2013 | Kinh tế

Sử dụng vốn sai mục đích sẽ không được cơ cấu lại thời gian trả nợ

TCTD sẽ cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá điều kiện sản xuất, kinh doanh. Ngày 17/9/2013, Thống...