Chủ đề

giặc phương Bắc

Chuyện chưa biết về trận hải chiến với giặc phương Bắc trên Vịnh Bắc Bộ

01/07/2014 | Văn hóa

Chuyện chưa biết về trận hải chiến với giặc phương Bắc trên Vịnh Bắc Bộ

Trận hải chiến đã nhấn chìm 500 chiến thuyền, 70 vạn hộc lương, vô số khí giới, cùng hàng vạn quân tiếp viện. Kỳ 1: Ba vị tướng họ Phạm Trong một lần trò chuyện với nhà sử học Đặng Hùng (Hội sử học Thái Bình), ông Hùng cao hứng nói: Người Việt tuy ít, nước Việt tuy nhỏ, nhưng chưa bao giờ chịu...

Sự thực về “nước cờ Tam Điệp” tiêu diệt quân Thanh

16/06/2014 | Văn hóa

Sự thực về “nước cờ Tam Điệp” tiêu diệt quân Thanh

Năm 1789, Quang Trung chỉ mấy ngày đã diệt 29 vạn quân Thanh nhưng ít người biết thắng lợi này có tiền đề từ nước cờ Tam Điệp” của Ngô Thì Nhậm. Nước...

“Bảo bối” siêu độc của Việt Nam khiến giặc phương Bắc hãi hùng

09/06/2014 | Văn hóa

“Bảo bối” siêu độc của Việt Nam khiến giặc phương Bắc hãi hùng

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã khiến giặc phương Bắc phải kinh hồn, bạt vía với những loại “vũ khí bí mật”. "Nỏ...

“Vũ khí tối tân” của vua Quang Trung khiến giặc Thanh khiếp vía

20/02/2014 | Văn hóa

“Vũ khí tối tân” của vua Quang Trung khiến giặc Thanh khiếp vía

Sức mạnh độc đáo của hỏa hổ và hỏa cầu kết hợp với cách sử dụng mưu trí sáng tạo của quân Tây Sơn đã khiến giặc Thanh khiếp vía. LTS: Trong lịch sử...

Súng thần công Việt dội bão lửa lên đầu giặc phương Bắc

19/02/2014 | Văn hóa

Súng thần công Việt dội bão lửa lên đầu giặc phương Bắc

Hồ Nguyên Trừng là ông tổ của súng thần công, khiến quân Minh khiếp đảm. Đến năm 1789, pháo binh Tây Sơn lại góp phần quét sạch 29 vạn quân Thanh. LTS: Trong lịch...
Chủ đề liên quan: ,