Chủ đề

gia đình làm quan

“Gia đình nhà quan” ở Sở GTVT Hải Dương

05/01/2019 | Chính trị

“Gia đình nhà quan” ở Sở GTVT Hải Dương

Nhiều người là người nhà Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp phòng tại Sở này. Anh em một nhà! Câu chuyện gia đình” làm quan ở cả nước đã xuất hiện nhiều và được báo chí phanh phui trong thời gian dài, và chính tại tỉnh Hải Dương một năm về trước cũng xuất hiện...