Chủ đề

gần gũi

Sự giản dị và dễ gần của một vĩ nhân

28/10/2013 | Văn hóa

Sự giản dị và dễ gần của một vĩ nhân

Cuộc sống ngẫu nhiên đem tới cho tôi bốn lần được chào hỏi, bắt tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần đầu tiên, đó là vào năm 1992, khi bộ phim Điện Biên Phủ của đạo diễn Pháp Schoenderffer vừa hoàn thành, Hãng dịch vụ làm phim SECOFILM tổ chức chiếu mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem. Phim được chiếu tại...