Chủ đề

duyệt binh hải quân

Việt Nam tổ chức duyệt binh hải quân quốc tế năm 2020

12/10/2018 | An Ninh Quốc Phòng

Việt Nam tổ chức duyệt binh hải quân quốc tế năm 2020

Những hoạt động đối ngoại quân sự của tàu Hải quân Việt Nam trong suốt thời gian qua chính là để tích lũy kinh nghiệm cho lễ duyệt binh vào năm 2020. Vào hôm qua 11/10 tại Jeju – Hàn Quốc, tàu hộ vệ tên lửa 015 – Trần Hưng Đạo lớp Gepard 3.9 cùng với Tàu 20 vốn là chiếc Yeosu (PCC-765) lớp Pohang vừa...