Chủ đề

Dương Thu Hương

Cù Kon – Chuyện xưa tích cũ

17/06/2013 | Bạn đọc

Cù Kon – Chuyện xưa tích cũ

Trong thâm tâm, Beo rất thích và tôn trọng luật sư Dương Hà. Bởi có một cái tích đồng cảm thế này. Ngày ấy, Dương Thu Hương vừa ra tù. Phương tiện truyền thông ngoài luồng duy nhất là viết ra giấy, photocopy rồi tự tay phát tán. Và thư chửi tất cả những người Hương nghi, nghĩ là hại mình bay như bươm bướm....

“Dư luận viên” đã đại thắng

25/03/2013 | Bạn đọc

“Dư luận viên” đã đại thắng

Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc trên VTV1 sượng sùng thanh minh vai trò trưởng đoàn đưa Kiến nghị lật pháp” chỉ là chuyện bất ngờ, trước khi...