Chủ đề

Dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế

Tỉnh Tây Ninh: Đề nghị bà con cảnh giác trước các thế lực thù địch

12/06/2018 | Xã hội

Tỉnh Tây Ninh: Đề nghị bà con cảnh giác trước các thế lực thù địch

UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân cần cảnh giác trước các thế lực thù địch, sau khi hàng trăm công nhân ở KCN Chà Là (huyện Dương Minh Châu) tập trung thành đoàn người tuần hành ngày 11.6.Theo UBND tỉnh, khi Quốc hội đang họp bàn về Dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, thì các thế...