Chủ đề

dự thảo Hiến pháp sửa đổi

Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng

22/10/2013 | Thời sự

Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng

Bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi mới nhất vừa trình QH sáng nay đã bổ sung một số điều khoản làm rõ hơn trách nhiệm cá nhân của thành viên Chính phủ trước Thủ tướng. Tại phiên họp QH sáng nay, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp Phan Trung Lý đã trình bày báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến...

Thống nhất tên nước là Cộng hòa XHCN Việt Nam

27/05/2013 | Thời sự

Thống nhất tên nước là Cộng hòa XHCN Việt Nam

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội dành cả ngày 27/5 thảo luận tại tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm...

Quốc hội thảo luận dự thảo Hiến pháp

27/05/2013 | Thời sự

Quốc hội thảo luận dự thảo Hiến pháp

Tuần làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, sau khi đã trình Quốc hội bản báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân...