Chủ đề

dự án nhạy cảm

Đà Nẵng: Quân đội, công an cùng thẩm định dự án nhạy cảm

12/01/2016 | Xã hội

Đà Nẵng: Quân đội, công an cùng thẩm định dự án nhạy cảm

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quy chế phối hợp về việc thẩm định các dự án nằm trong ranh giới đất quốc phòng, khu vực phòng thủ. Theo đó, cả quân đội và cả công an sẽ được thành phố này huy động vào việc thẩm định các dự án ‘nhạy cảm’ liên quan đến an ninh quốc gia. Theo thông tin từ Văn phòng...

“Cắt ngọn” dự án nhạy cảm của nhà đầu tư Trung Quốc

09/12/2014 | Kinh tế

“Cắt ngọn” dự án nhạy cảm của nhà đầu tư Trung Quốc

Hàng loạt dự án đầu tư nước ngoài, nhất là những dự án đã được cấp phép tại các khu vực liên quan đến an ninh quốc phòng tại Đà Nẵng, đã được rà...