Chủ đề

Dự án Luật Đường sắt

Dự án Luật Đường sắt: Có tham khảo từ Trung Quốc

30/05/2017 | Chính trị

Dự án Luật Đường sắt: Có tham khảo từ Trung Quốc

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, trong quá trình xây dựng dự án luật đường sắt, đã cử nhiều đoàn đi các địa phương và 1 đoàn đi Trung Quốc để tham khảo. Dự án Luật Đường sắt: Có tham khảo từ Trung Quốc Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến của ĐBQH về dự án Luật đường sắt, Bộ trưởng...