Chủ đề

dự án kính mắt thần

Sắp trình Thủ tướng Dự án triệu đô của TS. Nguyễn Bá Hải

30/09/2015 | Xã hội

Sắp trình Thủ tướng Dự án triệu đô của TS. Nguyễn Bá Hải

Dự án sản xuất kính Mắt thần dành cho người mù của Tiến sỹ Nguyễn Bá Hải sẽ được hoàn tất và trình Thủ tướng vào tháng 10 này. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, dự kiến trong tháng 10 này, việc thẩm định, khảo sát lấy ý kiến xây dựng dự án sản xuất kính Mắt thần của Tiến sỹ Nguyễn Bá Hải sẽ...