Chủ đề

Đồ chơi giáo dục sớm

“Đường lưỡi bò” chễm chệ trên đồ chơi giáo dục

02/08/2018 | Xã hội

“Đường lưỡi bò” chễm chệ trên đồ chơi giáo dục

Được giới thiệu bán rộng rãi tại VN, bộ đồ chơi trẻ em với hình thức tập cắm cờ các nước lên bản đồ, nhưng bản đồ có cả đường lưỡi bò” mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông. Đường lưỡi bò” thể hiện trên bộ đồ chơi trẻ em được bán tại VN Ngày 1.8, Thanh Niên nhận...