Chủ đề

đồ chơi giáo dục

Gỡ bỏ website, thu giữ hàng hóa vi phạm

04/08/2018 | Kinh tế

Gỡ bỏ website, thu giữ hàng hóa vi phạm

Kiểm tra cơ sở bán hàng đồ chơi giáo dục có bản đồ đường lưỡi bò”, cơ quan chức năng đã tạm giữ 30 thùng hàng và 2 bao tải chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, trong đó có bộ đồ chơi như Thanh Niên đã phản ánh. Hình ảnh trên website Tạm giữ 30 thùng hàng Ông Chu Văn Thống, Phó giám đốc Sở...

“Đường lưỡi bò” chễm chệ trên đồ chơi giáo dục

02/08/2018 | Xã hội

“Đường lưỡi bò” chễm chệ trên đồ chơi giáo dục

Được giới thiệu bán rộng rãi tại VN, bộ đồ chơi trẻ em với hình thức tập cắm cờ các nước lên bản đồ, nhưng bản đồ có cả đường lưỡi bò” mà...