Chủ đề

Định Không

Bí ẩn khả năng tiên tri của thiền sư cổ Việt Nam

06/11/2013 | Văn hóa

Bí ẩn khả năng tiên tri của thiền sư cổ Việt Nam

Ngoài tài năng về võ học, các thiền sư thuộc thiền phái Diệt Hỷ còn được biết đến bởi khả năng tiên tri lạ kỳ. Khả năng tiên tri linh nghiệm Nhiều câu chuyện cho thấy, các thiền sư thuộc thiền phái này đã tiên liệu được sự xuất hiện của nhà Lý trong lịch sử và có sự chuẩn bị trước cho việc...

Kỳ lạ những lời tiên tri đúng 100% của vĩ nhân Việt

14/06/2013 | Văn hóa

Kỳ lạ những lời tiên tri đúng 100% của vĩ nhân Việt

Thông qua những câu sấm truyền, nhiều bậc vĩ nhân của lịch sử VN đã tiên đoán chính xác những sự kiện diễn ra sau hàng thế kỷ. Thiền sư Định Không giải...