Chủ đề

Diễn đàn Toàn cầu Boston

Xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức về Hòa bình và an ninh mạng

24/09/2015 | Không gian mạng

Xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức về Hòa bình và an ninh mạng

Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) vừa công bố sẽ xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức về Hòa bình và an ninh mạng (CECC), với sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh và nguy cơ mạng – ông Jeremy Samide. Ông Samide là thành viên của Mạng lưới các nhà lãnh đạo trẻ trong lĩnh vực...

Thông điệp từ ngài Michael Dukakis, Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston

30/04/2013 | Chính trị

Thông điệp từ ngài Michael Dukakis, Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston

Ngày 30/4/2013, Thống đốc Michael Dukakis đã chia sẻ những suy nghĩ của ông về việc thành lập Diễn đàn Toàn cầu Boston. Xin chào. Tôi là Mike Dukakis. Chắc chắn là...