Chủ đề

điểm mới tuyển sinh 2018

Công bố nhiều thay đổi trong tuyển sinh ĐH CĐ năm 2018

22/02/2018 | Giáo dục

Công bố nhiều thay đổi trong tuyển sinh ĐH CĐ năm 2018

Hạ điểm ưu tiên, chỉ giữ điểm sàn sư phạm, thay đổi cách làm tròn điểm, bắt buộc công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm…-đó là hàng loạt những điểm mới trong Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh nhóm ngành đào...