Chủ đề

dạy con cái

Đừng chỉ trông chờ người khác dạy con, kể cả nhà chùa

09/06/2019 | Giáo dục

Đừng chỉ trông chờ người khác dạy con, kể cả nhà chùa

Cha mẹ cần bình tĩnh quán xét xem cách đối xử với con, quan niệm giáo dục… đã thực sự đúng đắn chưa, chứ không thể chỉ trông chờ ở việc nhờ người khác dạy lại con cho mình, kể cả người khác” đó là nhà chùa.  Mỗi năm hè đến, việc lựa chọn cho các con tham gia hoạt động ngoại khóa nào lại nóng...

Theo luật mới, cha mẹ đánh đòn con cái sẽ bị coi là phạm pháp

03/01/2017 | Xã hội

Theo luật mới, cha mẹ đánh đòn con cái sẽ bị coi là phạm pháp

Điều luật vừa có hiệu lực đã gây nhiều tranh cãi vì thói quen thương cho roi cho vọt” trong cách dạy con rất phổ biến hiện nay. Lệnh cấm đánh đập con cái...