Chủ đề

đầu tư môi trường

Môi trường kinh doanh Việt Nam quay lại thời thịnh vượng

18/06/2014 | Kinh tế

Môi trường kinh doanh Việt Nam quay lại thời thịnh vượng

Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) quý II/2014 tăng 7 điểm so với quý I, lên mức 66 điểm. 81% doanh nghiệp châu Âu muốn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam…EuroCham vừa công bố kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện trong quý II/2014. Lao động giá rẻ vẫn là lợi thế thu hút...